Teatr Sztuk w Jaworznie
Cele
 
 • Promocja miasta Jaworzna szczególnie poprzez produkcje własne "Teatru Sztuk".


 • Kontynuacja tradycji kultury polskiej i europejskiej szczególnie potrzebna jako alternatywa komercyjnych produkcji amerykańskich.


 • Propagowanie sztuki teatru jako "polskiej sztuki narodowej" i kontynuacja tradycji Społecznego Teatru Miejskiego w Jaworznie.


 • Zdynamizowanie przestrzeni miejskiej centrum miasta i integracja środowisk twórczych poprzez otwarcie drzwi "Teatru Sztuk" - spotkania w foyer, imprezy uliczne - happeningi, flash moby


 • Integracja różnych grup wiekowych poprzez artystyczne zajęcia dla dzieci przedszkolnych i współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku.


 • Działalność edukacyjna, kształtowanie świadomego odbiorcy kultury poprzez permanentne warsztaty i zajęcia z różnych dziedzin sztuki oraz współpracę
  z Młodziezowym Domem Kultury.


 • Współpraca z Wydziałem Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego (np. współorganizacja warsztatów pracy z aktorem dla operatorów filmowych
  i telewizyjnych).


 • Utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego organizowanych imprez dla społeczności miasta, powołanie Rady Programowej złożonej z wybitnych przedstawicieli świata artystycznego województwa śląskiego.


 • Przywrócenie godności i właściwej pozycji pracownikom bezpośrednio tworzącym kulturę zmarginalizowanym przez sport i rozbudowaną administrację.


Copyright © 2012 Teatr Sztuk w Jaworznie | site created by Ramon & modified by Tomek