Teatr Sztuk w Jaworznie
Polityka prywatności
 

Teatr Sztuk w Jaworznie, chcąc informować Państwa na bieżąco o swoim repertuarze, wprowadza bezpłatny serwis newsletter, a w celu jego prawidłowego funkcjonowania niniejszą Politykę Prywatności.

Aby zaprenumerować newsletter niezbędne jest podanie swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail. Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane ma możliwość ich modyfikacji poprzez uprzednio wysłany do nas e-mail z informacją o zmianie lub też ich usunięcia poprzez link rezygnacyjny umieszony w stopce każdego newslettera. Wymagamy tylko danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie ich zablokuje czynność.

Teatr Sztuk zobowiązuje się do wysyłania maksymalnie jednej wiadomości tygodniowo zawierającej informację o najbliższych imprezach przez nas organizowanych.

Teatr Sztuk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności o których użytkownicy serwisu zostaną powiadomieni. Każdego użytkownika serwisu newsletter obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się w budynku lub na stronie internetowej www.teatrsztukwjaworznie.pl w zakładce T (Teatr Sztuk).

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Teatr Sztuk w Jaworznie nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników swojego newslettera.

Teatr Sztuk przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie na swoją potrzebę. Odbywa się to zgodnie z obowiązującym prawem - ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie pozostawiać swoich danych.Copyright © 2012 Teatr Sztuk w Jaworznie | site created by Ramon & modified by Tomek