Wykład Radosława Siewniaka
 
 

Z żarem i obrazowo

W niedzielny wieczór, inaugurując Effathę, zebranych w sali teatralnej przywitała dyrektor Teatru Sztuk, Ewa Sałużanka, która opowiedziała o trzech powodach, dla których spotkaliśmy się 2 kwietnia właśnie w tym miejscu. Pierwszym z nich jest wiara w to, że kultura może otwierać drogę do duchowości. Po drugie chodzi o przypomnienie symboli, związanych z chrześcijaństwem, funkcjonujących w naszej kulturze. Trzeci powód to przybliżenie działalności wspólnot chrześcijańskich, które, zdaniem dyrektor Teatru Sztuk, są przyszłością tego świata.

Następnie przyszedł czas na uwielbienie, a na scenie pojawił się zespół, który wykonał pieśń "Niech zawieje wiatr". Później muzycy usiedli na widowni i rozpoczął się wykład Radosława Siewniaka, dotyczący Wielkiego Piątku, a zatytułowany "Dzieło Krzyża Chrystusa". Założyciel i prezes Stowarzyszenia Do Źródła opowiadał o tym, dlaczego to, co wydarzyło się na Golgocie dwa tysiące lat temu, stanowiło tak ważny moment w dziejach świata.

A dokonały się wówczas trzy rzeczy: odkupienie z grzechów, usprawiedliwienie i danie człowiekowi nowego życia. O każdej z tych kwestii mówca opowiadał z żarem, używając prostego języka i bardzo obrazowych metafor. Grzech porównał do wirusa, którym zostaliśmy zainfekowani wskutek tego, co stało się w Raju i drobnego problemu, który spowodował katastrofę wahadłowca Columbia w 2003 roku. Przypomniał, że Bóg nie jest Lustratorem, ale Dobrym Pasterzem, biorącym w ramiona każdą zagubioną owcę, Ojcem, kochającym wszystkie swoje dzieci.

Kreślił wizję człowieka, będącego świątynią, której najświętsze miejsce stanowi serce. Wskazywał na paradoks: człowiek, który w Piśmie Świętym określony został mianem "wroga Boga" i skazany był na zagładę, otrzymał nowe życie, a Jezus, który nie zasługiwał na śmierć, zginął. Radosław Siewniak opowiadał także o tym, w jaki sposób on sam i ludzie, których spotykał na swojej drodze, doświadczali działania Chrystusa (m.in. historia Teresy, która została uzdrowiona z choroby nowotworowej wskutek modlitwy).

Swoimi świadectwami z zebranymi podzielili się również siedząca na widowni Bogusia oraz Mateusz, wokalista i gitarzysta z występującego zespołu. Na koniec zabrzmiało jeszcze kilka pieśni uwielbienia, a wśród nich m.in. utwór "Chcemy Ciebie wielbić".Copyright © 2012 Teatr Sztuk w Jaworznie | site created by Ramon & modified by Tomek