Teatr Sztuk w Jaworznie
 
 
Teatr Sztuk w Jaworznie jest samorządową artystyczną instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w sierpniu 2011r. Działalność rozpoczęliśmy w styczniu 2012r.

To miejsce, w którym współgrają w autonomicznych pracowniach różne sztuki: teatr,
sztuki plastyczne, taniec, muzyka, rzemiosła artystyczne, sztuki medialne,
a równocześnie działają na rzecz sztuki teatru uczestnicząc aktywnie w powstawaniu
spektakli Teatralnej Grupy Wielozadaniowej.

"Teatr Sztuk w Jaworznie" to w naszym rozumieniu organizm żywy, podlegający
procesom wewnętrznym, miejsce spotkań ludzi i miejsce rozwoju różnych rodzajów
sztuk. Organizm wchodzący bezpośrednio w puls miasta Jaworzna, uaktywniający jego
centrum, to również miejsce spotkań różnych grup społecznych, ludzi w różnym wieku,
poprzez pracujące tu osobowości twórcze aktywnie edukujące młodzież i uczące
świadomego uczestnictwa w kulturze. Nasza misja brzmi: "Rozwijając kulturę,
popierając różnorodne działania artystyczne, stwarzamy warunki dla indywidualnej
kreatywności każdego z mieszkańców Jaworzna i inspirujemy tworzenie przez nich
wciąż doskonalszego miejsca do zamieszkiwania".


Copyright © 2012 Teatr Sztuk w Jaworznie | site created by Ramon & modified by Tomek